فیلم Baby Driver هنوز تاریخ اکران قسمت دوم این فیلم معلوم نیست…

به گفته ادگار رایت (کارگردان)‌ فیلم (Baby Driver) به احتمال بسیار زیاد قسمت دوم این فیلم ساخته خواهید شد. هنوز تاریخ اکران قسمت دوم این فیلم معلوم نیست.

منبع : سایت فقط فیلم